Popular

Deep Talk

Deep Talk

Nelson Chamisa - Zimbabwe 2018 Elections.

Bishop Pride Sibiya - Glory Ministries Official Blog: Bishop Pride Sibiya Is An Apostle, Author, Blogger, Speaker, and The Founder, Bishop and President Of Glory Ministries.

Search This Blog

Theme images by MichaelJay. Powered by Blogger.

Wednesday, 5 November 2014

MUST READ Dai Maiziva ...!

Chinhu chaurikuda haisi mari, murume kana basa...urikuda makomborero. Gomborero raMwari ndiro rinotiita vapfuma uye hariwedzeri dambudziko. 


Usatsvake mari, tsvaka chikomborero...the blessing of the Lord maketh rich and addeth no sorrow with it.

Kana usina kukomborerwa: Mukomana anobva kumba achiti, ndomuudza chete, asvika pauri oti, asi ndashaya mazwi! Anoti kunze kwapisa, dai mvura yanaya, mabhazi ekwedu anomhanya ... iweukuda kuroorwa ipapo!
MUST READ Dai Maiziva ...!
Mumba munogara mune mhere-mhere kurovana zvekuti vavakidzani vanongoswwero-imba, problem, there is a problem, next door, next door, next door!

Munobika sadza rekuti hamuonane umwe ari kuseri asi mapedza kudya morovana muchibvunzana kuti, sadza rafamba sei?

Munotenga margarine, mwana ozvinamira nawo mumusoro! Pamba panenge pachipatara nevarwere!
Nyangwe ukakwira kombi inevarume vega vega uriwe wega musikana, hapana kana anotombocheuka! Kwese kwaunoenda ndiwe unopihwa mhosva, nyangwe uri muenzi! Kana parufu, sadza rinoperera pane wawakagarisana naye!!!

Kuti dai maiziva, maikumbira makomborero kunaMwari Baba!
1. Gashira Jesu saIshe naMponesi
2. Enda kukereke
3. Bvisa chegumi
4. Ipa
5. Namatirwa mweya yetsvina ibve
6. Pihwa munamato wekukomborerwa.

Ndaona wapunduka! Haurambe wakadaro! Rudo rwangu kwamuri!

Apostle Pride Sibiya

Contact Us

For Further Details Please Contact Us:

Bishop Pride Sibiya
Stand Number 19261
Zengeza 5 Extention
Chitungwiza
+263 772 274387
info@pridesibiya.com
@ApostlePSibiya
@ApostlePSibiya